OM ROAMLER (SVENSKA)

Roamler samlar in platsspecifik data genom att använda ett community. Smartphone-användare (Roamlare) kan tjäna pengar på att lösa enkelt genomförbara uppgifter. Uppgifterna kan exempelvis vara att ta en bild på en produkt i en butik för att skapa ett större överblick på ett stort antal butiker.

Roamlers kunder kan exempelvis vara återförsäljare, producenter, researchbyråer eller kommuner.

Roamler startade 2011 i Holland och har numera arbetsstyrkor I Holland, Belgien, England och Sverige.

Pressinformation på andra språk: 
Holländska (Holland och Belgien)
Spanska (Spanien, Chile, Colombia & Mexico)
Engelska (England)
Franska (Frankrike & Belgien)
Tyska (Tyskland)
Italienska (Italien)
Polska (Polen)